ENERGETICKÉ POLE – EJN SOF

Celý svet je tvorený jednotným energetickým poľom (Ejn Sof) , nositeľom božskej energie (Ejn Sof Ór), plynule sa šíriacej svetom a  tvoriacej priestor a všetko v ňom obsiahnuté. Preto všetko vo svete je obsiahnuté vo všetkom, podobne ako matematický fraktál, ktorý v sebe obsahuje donekonečna sa opakujúci obrázok,

fraktálfoto: freedigitalphotos.net

alebo ako DNA v ktorejkoľvek  časti tela má v sebe obsiahnutý celý genetický kód, ktorý je rovnaký v každej ľudskej bunke.

DNA 2foto: freedigitalphotos.net

Či genetik odoberie vlas, alebo odlúpenú pokožku, alebo slinu, genetická informácia v každej takejto vzorke, bude vždy tá istá. Podobne je to so svetom.

Sme súčasťou každého jeho miesta a v nás je obsiahnuté každé jeho miesto, myšlienka, dej… Sme obklopení svetom, ktorý ako súčasť našich myšlienok je nami priamo ovplyvniteľný. Pozorované sa tak mení myslením pozorovateľa, ako bolo dokázané aj vedecky – už len obyčajným pozorovaním a rozmýšľaním o objekte, sme ho schopní zmeniť v obraz našej myšlienky. Sme tvorcovia večne sa vyvíjajúceho sa vesmíru.

Keď Boh (Ehje) učinil prvé rozhodnutie, vznikol (cimcum)uvoľnený priestor, cez ktorý sa z energetického zdroja (Ajin) začala šíriť božská energia (Ejn Sof Ór) všetkými smermi (cachcachót) a tento priestor vyplnila do najmenších rozmerov.

ABSOLÚTNO/TRANSCENDENTNÝ BOH/NEPREJAVENÝ

—————————————————————————————————

KETER/JA SOM/EHJE

———————————————–

3 úrovne negatívnej existencie(bezčasová, bezpriestorová, obsahujúca všetko):

AJIN = NIČ/NIČOTA/BOŽSKÝ ZDROJ

EJN SOF/NEKONEČNO/ENERGETICKÉ POLE

EJN SOF ÓR/NEKONEČNÉ SVETLO/BOŽSKÁ ENERGIA

————————————————

MENIACI SA VESMÍR

(manifestácia stvorenia)

IMANENTNÝ/PREJAVENÝ BOH/ELOHIM

(Boh prejavený v prírode/svete)

“…na počiatku stvoril Boh(Elohim) nebesá a zem…”

BOH ČINNÝ V DEJINÁCH /JHWH

(Ehje ašer Ehje)

Božská energia (Ejn Sof Ór) tvorí energetické pole (Ejn Sof), ktoré sa stalo základom všetkého. V ňom boli tvorené 4 základné svety, vzájomne sa prelínajúce (Olam Acilut, Olam Berija, Olam Jecira, Olam Asija) a určujúce podstatu fungovania hmotného sveta prejavujúce sa silami  vzájomne interagujúcimi so stvorením vo svete (silná jadrová sila, slabá jadrová sila, elektromagnetická sila a gravitačná sila – možno poznáte grafické znázornenie gravitácie v podobe siete, pozostávajúcej z na seba kolmých a inak šikmo vedúcich vlákien , alebo lineárne a zakrivené značenie siločiar…) a držiacimi ho pokope.

Každá bytosť stvorená v takomto svete je súčasťou tohto prepojenia a obsahuje v sebe všetky 4 svety i samotnú energiu energetického poľa  a nejedná sa len o informácie obsahujúce podrobnosti o vzhľade a funkciách jednotlivých jeho častí. Zahŕňa v sebe aj samotné myšlienky i čisté vedomie bytia. Napojením sa na túto energetickú sieť (Ejn Sof) vstupujeme do akéhosi kolektívneho vedomia (Adam Kadmon), archetypu súcna i mysle, kde splývajú všetky časy v jeden, resp. jeho lineárna podoba (minulosť – prítomnosť-budúcnosť) typická pre hmotný svet (Olam Asija), nadobúda paralelnú, akoby naraz existujúcu podobu nespočetného množstva možností.

Tu sa dá napojiť na myseľ a udalosť kohokoľvek i tú Božiu (Ehje cez Ejn Sof), ktorá je Prapríčinou všetkého. Preto je možné za určitých predpokladov “vidieť” do budúcnosti, liečiť na diaľku  a pod. Lebo i napriek tomu, že sedíme v obývačke, v energetickej sieti prechádzajúcej našou mysľou, sú obsiahnuté informácie i tých najvzdialenejších končín sveta, ktorého sme tak neoddeliteľnou súčasťou. My sami sme týmto svetom a predsa naň hľadíme ako pozorovateľ na pozorovaný objekt. A vďaka tomu, je v našich silách sa priamo podieľať na jeho tvorení, pretože stvorenie nebolo nikdy ukončené (inak by nebola možná evolúcia a tá prebieha neustále – či už sú  to jašteričky talianske (Podarcis sicula) alebo aj nepochybne ľudský mozog), vesmír sa vyvíja ďalej, Boh tvorí aj skrze nás. Sme kvapky (duše) z mora (Boh) rozptýlené v priestore. Sme priamo On, ak sa napojíme na energetický zdroj (Ajin) skrze energiu (Ejn Sof Ór) z neho plynúcu. Boh je vlastne hologram vchádzajúci do nás s každým našim nádychom (článok: MYSTICKÝ VÝZNAM OBRIEZKY).

Duša oddelená od zdroja (Chaja =živáje schopná existencie , získava svoju individualitu (Jechida) ako kvapka oddelená od oceánu. Tak ako je Boh Sám (Jechid) vo svojej podstate a jediný (Echad) je aj takáto božská duša osamotenou (jechida) a samostatnej existencie schopná a podľa stupňa vtelenia získava životný princíp (nefeš) živej organickej hmoty, živočíšnu podstatu (ruach) i ľudského ducha (nešama).

Kabala učí, že všetky duše kedysi tvorili spoločnú pradušu Adama Kadmona – archetypálneho človeka, v ktorom je obsiahnuté všetko. Je súčasťou energetickej siete, v ktorej je všetko vzájomne prepojené, nesúca všetky informácie o stvorenom a teda obsahuje úplne všetko zo stvoreného.

-Chanah-

SÚVISIACE ČLÁNKY Z LOKALITY CHANELE 1:

 ODPORÚČAJÚCA LITERATÚRA:

  • Shimon ben Halevi: Vesmír v kabale
  • Richard Dawkins: Největší show pod sluncem
  • Gregg braden: MATRIX-božský zdroj (Most medzi časom, priestorom, zázrakmi a vierou)
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s