EJN SOF A VEDECKÉ DôKAZY

V rokoch 1993 – 2000 prevádzali vedci na rôznych častiach sveta, sériu zaujímavých pokusov, aby dokázali existenciu základného energetického poľa.  Tri z nich boli opísané v knihe Gregga Brodena: Matrix Božský zdroj /Most medzi časom, priestorom, zázrakmi a vierou…

Prvý pokus robil kvantový biológ Vladimír Poponin na pôde ruskej Akadémie vied. Spolu s kolegami robil opakované pokusy s ľudskou DNA. Štúdia o nich vyšla aj v Spojených štátoch amerických a opisuje priamy vplyv DNA na reálny svet prostredníctvom neznámeho energetického poľa.

V uzavretom valci vo vzduchu, ale s fotónmi umiestnili ľudskú DNA. Kým bez DNA boli fotóny rozmiestnené chaoticky, po vložení DNA sa usporiadali (!). Fyzika nedokáže poskytnúť žiadne vysvetlenie, prečo sa to stalo. Po vybratí DNA z valca, ostali fotóny v usporiadanom stave, akoby boli s molekulami DNA stále v akomsi neznámom spojení. Poponin prehlásil, že bol nútený s kolegami prijať hypotézu o novej štruktúre poľa, ktoré je v ustavičnom spojení s akýmsi “Zdrojom”, ktorý pred viac ako 50-timi rokmi objavil Max Planck a nazval ho “vedomou a inteligentnou Mysľou”, pretože preskupovanie fotónov bolo zapríčinené inteligentnou reakciou.

Pre Edgara Mitchela (astronaut z Apolla) je to “Myseľ prírody”, pre Michio Kaku (fyzik) zas “Kvantový hologram”. Staré gnostické texty disponujú termínom “Myseľ sveta” a kabala používa podľa mňa termín Ejn Sof.

Podobné pokusy sa robili aj v americkej armáde v 90-tich rokoch 20-teho storočia. Dobrovoľníci poskytli  vzorky svojej DNA a tie sa počas pokusov vždy umiestnili v susednej miestnosti, než sa nachádzal  ich pôvodný majiteľ. Potom elektricky merali, či majú na ne emócie darcov vplyv aj po spomínanom odobratí. Darcom sa púšťali videá s rôznymi druhmi obrázkov, vyvolávajúcimi ako kladné, tak aj záporné emócie. Vždy v okamihu sledovania videa, vzorky DNA, vzdialené desiatky metrov, vykazovali výrazné elektrické odozvy, akoby boli stále s darcami prepojené. Neskôr sa robili pokusy so vzdialenosťami medzi darcom a DNA až 600 km (!). Čas sa meral atómovými hodinami a interval medzi emóciou a reakciou bol veľmi prekvapivý. Rovnal sa nule! Pokus bol opakovaný a zakaždým dostávali výskumníci rovnaké výsledky. Akoby boli vzorky aj dobrovoľní darcovia neustále prepojení, čo sa dá vysvetliť jedine prítomnosťou niečoho v priestore, čo emóciám umožní (mimochodom, čo je to emócia?) dostať sa z jedného miesta na druhé, alebo že sa tieto emócie nachádzajú súčasne všade, niečo na spôsob fraktálu, alebo hologramu, prípadne oboje. Akési energetické pole. Mimochodom, tak ako fraktál obsahuje obraz v obraze (ako vidíte na priloženom obrázku), podobne zoradil

fraktál foto: http://www.freedigitalphotos.net

v 16.stor. Izák Luria, španielsky kabalista, sefiry, ktoré prepojil kanálmi, pričom každá sefira obsahuje názvy všetkých ostatných sefír, čiže vyzerá a pracuje opäť ako fraktál.

Existuje v kabale takéto energetické pole? Áno, mohlo by to byť Ejn Sof / Nekonečno, resp. niečo bez-konca / ejn-sof.

A ako sa díva kabala na Ejn Sof/Nekonečno – nosnú energetickú sieť, prenášajúcu energiu – Ejn Sof Ór/Nekonečné svetlo z Ajin(Ejn), čoby z Ničoty, od samotného Boha, zdroju všetkého ?

Ejn Sof je v kabale mákokedy vnímané ako energia. Preto ho vnímam ako štruktúru, ktorá energiu nesie. Ide o nerozlíšenú jednotu, koreň/zdroj všetkých protikladov (dualita), je to nepoznateľný “nezáklad”, koreň koreňov, z ktorého je živený strom/svet. Je to Nekonečné Bytie, Skryté Božstvo, poznateľné ale v hĺbke samého seba, Božstvo bez formy. Neexistuje jeden obraz, ktorý by ho vedel zobraziť, ani meno, ktoré by ho mohlo pomenovať (menom sa prejavuje až prejavené božstvo a Ejn Sof je pritom ešte neprejavené, stojí na pomedzí transcendentna a imanencie). Ide o beztvarú substanciu, prítomnú v celej svojej realite, vo všetkých štádiách emanácie a stvorenia, ktoré nasleduje bezprostredne hneď potom.

Je večným Jedným, samojediné bez vzniku a zániku, ľudským rozumom nepoznateľné, miestom, kam sa nemôžeme dostať. Starí Hebrejci Ejn Sof pomenovali jednoducho – Makom/Miesto.

Ejn Sof sa ukrýva v najvyššej sefire Keter, ktorá je súčasťou Arich Anpin (Horná triáda), je totožné so “Svätým Starcom” Zoharu, v prípade ktorého už dochádza k zmene transcendentna na imanenciu, beztvarovosti na formu.

Svätý Starec, Atika Kadiša (Da 9.7) býva tiež nazývaný termínom AJIN(EJN) / Nič, lebo na ňom nič nevisí  a jeho opis nájdeme v knihe Zohar (Zohar III, 288a-b).

Ejn Sof je  najskrytejšia podoba Božstva a preto o ňom dokopy nemožno povedať  nič konkrétne.

Traduje sa, že Boh sa nachádza úplne všade (podobne ako energetická sieť v kvantovej fyzike), aj v tom najmenšom tvorčekovi, v ktorom je v dokonalej podobe, pretože je nedeliteľný. Jeho obsiahnutie je vždy komplexné. A  ako hovorí rabi Abraham Cohen Herrera (Šaar hašamajim 5): “Je Jediný v nekonečnosti (Ejn Sof) svojej podstaty, v absolútnej jednoduchosti (Ajin). Je úplne nedeliteľný a vo všetkom svojom konaní, vo všetkých predstavách je obsiahnutý celý, v každej jednej z nich, i v tých najmenších čiastočkách v absolútnej dokonalosti”. – presne tak  ako je v kvantovej fyzike opisované energetické pole, vrstvené v hologramoch – jeden v druhom, fraktál vo fraktále, obraz v obraze.

V denníku rabi Jicchaka ben Šmuela z Akka sa uvádza: “Keď sa duša jednotlivca primkne k Ejn Sof, prestáva byť individualitou a dosiahne univerzálnosti, čo je jeho  vlastná podstata na začiatku existencie.” – čiže, duša sa spojí so svojim zdrojom, podobne ako keď oddelená DNA bola naďalej spojená s darcom. Podobne ako sa aj tá najmenšia čiastočka fraktálu nachádza vo výsledku v každej svojej opakovanej verzii, tvoriacej toto matematické zoskupenie.

Kabala je plná zjednocovania (jichud) a primknutia k Bohu (de´vekut), kedy duša splýva so svojim Stvoriteľom, takže už nemožno odlíšiť jej individualitu od Zdroja. A to je to prepojenie s Božou Mysľou, ku ktorému dochádza po smrti, po návrate duše  k Zdroju, kedy sa stávajú Jedným.

Ľudská  totožnosť s Bohom je prvý krát načrtnutá práve u spomínaného Jicchaka z Akka (“Ocar Chajim”):…duša i božský intelekt stanú sa jednou entitou, ako keby niekto vylial džbán vody do prameňa,  všetko sa stáva jedným…”. Opäť – vidieť za tým fraktálové prepojenie, i schopnosť niektorých jednotlivcov napojiť sa na Zdroj aj počas hmotného života.

Z jedného (pokusy) aj z druhého (mystické texty) vyplýva, že existuje zdroj energie, ktorá spája čokoľvek so všetkým ostatným (fraktálovo – keď sa niečo udeje tu, je to zaznamenané na všetkých úrovniach a vo všetkých vzdialenostiach priestoru) a emócie slúžia na napojenie sa na energiu, ktorá slúži práve na toto prepojenie. Spojenie s energetickým poľom je záruka existencie. Zdroj (Ajin/Ejn), samotný Boh (Ehje) je čímsi, čo obsahuje celý svet (viď. tiež cimcum/ ten mimochodom vymyslel tiež I. Luria) a my sa v ňom len zrkadlíme ako energia emočných nábojov.

Vedci usudzujú, že Zdroj vznikol pri Veľkom Tresku, je všadeprítomný, existuje nepretržite, reaguje na ľudské emócie a teda disponuje inteligenciou! Energia prenášaná poľom (Ejn Sof Ór) nie je viazaná nám známymi fyzikálnymi zákonmi. Z tohto pohľadu sme viac než len pozorovatelia…Z môjho pohľadu veda  vlastne dokázala Božské Vedomie, ale nemyslím, že to niekedy prizná. Hľadá vhodný všeobecný termín, ako fenomén pomenovať, a pritom nepriznať, že hovorí o Bohu Stvoriteľovi, napriek tomu, že ľudí samotných považuje, po napojení sa na pole, stvoriteľmi s neobmedzenými schopnosťami…viac, než len pozorovateľmi

POZNÁMKA:

Fraktál je nepravidelný geometrický objekt, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná a zmenšená kópia celého geometrického tvaru” . Táto vlastnosť tiež býva nazývaná sebepodobnosť. Najznámejšie fraktály sú Mandelbrotova množina a Juliova Množina.  Fraktály delíme na prírodné, geometrické, komplexné a náhodné. Obsah/objem fraktálov je konečný, no ich obvod/povrch je nekonečný. Ide o jedny z najzložitejších geometrických objektov, ktoré súčasná matematika skúma a majú často prekvapivo jednoduchú matematickú štruktúru. Veľa prírodných tvarov je možné modelovať fraktálnou geometriou, napríklad hory, oblaky, snehové vločky, rieky, cievny systém.  

Mandelbrotova množina:

Juliova Množina:

-Chanah-

Literatúra:

  • Gregg Barden: Matrix – božský zdroj /Most medzi časom, priestorom, zázrakmi a vierou (Columbus, 2009)
  • Jiří Langer: Erotika kabbaly ( Horus 1991)
  • Gershom Scholem: O mystické podobě Božství (Malvern 2011)
  • Gershom Scholem: Kabala a její symbolika (Volvox Globator 1999)
  • Moše Idel: Kabala, nové pohledy (Vyšehrad 2004)
  • Zhenya Senyak: Hebrejská kniha mrtvých (Eminent 2005)
  • Mark Buchanan:Všeobecný princip: věda o historii: proč je svět jednodušší, než si myslíme.  (Baronet 2004)
  •  Ivan Zelinka: VČELAŘ František. Fraktální geometrie: principy a aplikace. (Praha  2006)
  • Benoît Mandelbrot: Fraktály: tvar, náhoda a dimenze. (Mladá fronta 2003)

Súvisiace články na webe CHANELE 9:

Súvisiace články na webe CHANELE  1:

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s