EVOLÚCIA A BOH

Boj medzi evolucionistami a kreacionistami je vo svete neľútostný, každý z nich používa svoje vlastné argumenty, ktorým verí. Problém v dosiahnutí ich konsenzu spočíva aj v nezlučiteľnosti týchto argumentov, pretože veda (zastupujú ju evolucionisti) v princípe argumentuje dôkazmi overiteľnými v rámci fyzikálnych pokusov, pri ktorých opakovaní sa dostavujú tie isté výsledky, kdežto náboženstvo (zastupujú ho kreacionisti) vychádza výlučne z abstraktnej viery, tvrdiac, že viera je postavená práve na tom, že veriť možno len vo veci nedokázateľné.

BOHfoto: http://www.freedigitalphotos.net/

Kvantová fyzika hovorí mimo iné, že na to, aby niečo mohlo existovať, musí mať toto najskôr pozorovateľa, čo nahráva do karát teistom. Na druhej strane sú argumenty, ktoré vyvracajú argumenty protistrany a väčšinou (v tých najživších dialógoch) ide o filozofické slovíčkárenie.

021 (3)foto: -AnHa-

Evolucionisti radi a právom protiargumentujú, že ak by bol Stvoriteľ taký dobrý ako učia náboženstvá a naprojektoval dokonalé tvory v prírode (stromy, kvety, zvieratá, ľudí), s akým dômyslom “zostrojil” oko, mozog, kvet orchidey…prečo potom stvoril aj rakovinu,infekčné choroby, dedičné chyby, mrzákov, vrahov, pedofilov…prírodné katastrofy, parazitov…?A že či ho aj za to treba chváliť a ďakovať mu? Aj za to v akých bolestiach, strachu a hrôze zomiera ulovené zviera v tlamách prirodzených predátorov? Čo božské sa nachádza v človeku, ktorý zaživa zoderie z kože niekoľkodňové tulenie mláďa, ktoré sa nemá ako brániť, lebo ešte nevie plávať a nedokáže tak ujsť, a to len preto, aby bola kožušina, na ktorej sa dá zarobiť kvalitnejšia? Naozaj sa to oplatí, nechať takto zmrzačené zviera na mraze zomierať v strašných bolestiach v mene obchodu z konfekciou?

Čo sa nachádza v sériovom vrahovi, keď podľa tradície, údajne v každom z nás prebýva kúsok Boha?

Okrem toho, že je Boh dobrý, milosrdný a zľutovný a hlavne spravodlivý, potom by musel byť nutne aj zlý, sadista bez kúska spravodlivosti.

Veriaci človek by určite v tomto okamihu argumentoval, že všetky tieto negatíva má na svedomí diabol, a tým ho ale (keď pripustíme, že diabol existuje) dávame vlastne naroveň Bohu. Diabol je vnímaný ako akási protisila, náprotivok. Ak je Boh dobrý, diabol je zlý. Ak je Boh milosrdný, diabol je sadista. Ide v tom prípade o dve duálne sily, stojace v antagonizme, v akomsi vyrovnanom princípe a teda akoby seberovní (!). Ak to pripustíme, dávame diablovi rovnaký podiel sily ako Bohu, ale to už nemá s monoteizmom nič spoločné. To už je krajne vymedzená dualita ktorú nemožno s bežnými náboženstvami stotožniť.

V kresťanskom chápaní zlej sily je ale oproti pôvodnému prameňu – judaizmu, z ktorého kresťanstvo vzniklo, veľmi veľký rozdiel. Už len samotné vnímanie Satana ako vodcu padlých zlých anjelov, je diametrálne odlišné.

Judaizmus chápe vo svojej tradícii Satana ako najkrajšieho a najmúdrejšieho spomedzi anjelov, ktorý plní Božiu vôľu práve v negatívnej polarite. Je žalobcom, jeho úloha je obžalovávať človeka u Boha za jeho zlé skutky.

Anjel smrti – Samael, býva vo všeobecnosti chápaný ako negatívna bytosť, lebo berie človeku život, resp. berie človeka od jeho blížnych do nenávratna a spôsobuje im tak žiaľ a bolesť. Z pohľadu Boha je to však len profesia niekoho, kto dušu zo smrteľného tela odvedie.Podobne by mohli žialiť “na druhom svete” tí, ktorých opúšťa práve a rodiace dieťa, ktorého príchod v hmotnom svete naopak vzbudzuje radosť. Pripusťme tú možnosť a položme si otázku, ktorý z dvoch spomínaných okamihov je kladný a ktorý záporný?

V podstate žiadny anjel v judaizme nie len len zlý, alebo len dobrý.Tento prívlastok mu dáva až človek, podľa výsledku jeho činnosti na ľudský život.

Vráťme sa ale na začiatok, Možno Boha, ktorý trpí zlo vo svete, nazvať dobrým milosrdným a spravodlivým? Evolucionista povie, že v žiadnom prípade, kreacionista svoj kladný postoj zdôrazní vetou – Božie cesty sú nevyspytateľné, alebo slovami Biblie: “…moje cesty nie sú vašimi cestami…”.

Pre tých ktorí sa neprikláňajú ani k čistým evolucionistom, ani k ortodoxným kreacionistom, odporúčam preštudovať si niečo o deizme, ktorý pripúšťa prvotného hýbateľa, ktorý už ďalej do diania vo vesmíre nezasahuje a je akousi strednou cestou prijímajúcou overiteľné argumenty evolucionistov, ale ktorá nevynecháva ani vieru v duchovný aspekt existencie, o ktorom mnohí majú svoje konkrétne skúsenosti, vzhľadom na zažité a pre nich nevyvrátiteľné.

Deizmus chápe Boha-Stvoriteľa ako silu, ktorá uviedla všetko do pohybu prvotným impulzom, v ktorom bolo obsiahnuté všetko budúce, lebo len za predpokladu, že sú veci určitou formou nastavené, je možný vývoj v konkrétnej podobe.

Úloha deistického Boha tým ale končí. A všetko stvorenstvo je odkázané samé na seba v evolučnom boji a zákonoch kauzality.

009foto: -AnHa-

Či je to Boží zámer alebo jediné možné východisko nevedno, ani to nie, či občas predsa len neinteraguje so stvoreným, ako o tom svedčia určité zážitky, o ktorých objektivite  nie sú dôkazy, nakoľko ich svedkom býva vždy len subjekt v kontexte jeho vlastného života.

010foto: -AnHa-

Prikláňam sa k riešeniu, kedy Stvoriteľ vývoj vesmíru nasmeroval jedinečným (a jedným možným) smerom, vhodným pre hmotnú existenciu ako ju poznáme, a prvotný impulz nastavil tak, aby zákony, na ktorých je budúci svet nastavený a ktorými je riadený, boli v ňom kauzálne obsiahnuté, pričom sa jeho vývoj stáva akoby náhodný avšak v limitoch predurčených fyzikálnych zákonov.

Preto je v takomto prípade možné veriť v evolúciu ako v Boží plán. Boh sa síce v mnohom bude javiť ako sadista, ale bude to sadizmus zdanlivý. Ak má svet fungovať v podobe ako ho poznáme, je “krutosť prírody, prirodzeného výberu a evolučnej súťaživosti, ako o nej vynikajúco píše R. Dawkins vo svojich dielach, namieste, ba dokonca nutná. Takže, ak sa budeme dívať na Boha očami stredoveku, nie je ho možné v dnešnom svete prijať. Ak upustíme od týchto tendencií, rovnako ako sa upustilo od geocentrickej sústavy a prijal sa heliocentrizmus, a pripustíme, že Boh je výrazne iný, než sme si tisícročia mysleli, môžeme začať chápať dovtedy nemožné. Je na nás, čo nás inšpiruje, čo prijmeme za svoje.

-Chanah-

Súvisiace články:

 •  Čo je to zlo
 •  O slobodnej vôli
 •  Stvorenie z ničoho
 •  Argument Kalam, počiatok a nekonečno
 •  Boh , vesmír a evolúcia
 •  Fyzikálna podstata dobra a zla
 •  Prečo Boh dopúšťa zlo
 •  Boh
 •  Je náš vesmír a život v ňom náhoda alebo úmysel?
 •  Sedem dní stvorenia a veda

Odporúčaná literatúra:

 • R.Dawkins. Najväčšia show pod slnkom
 • Krempaský: Veda verzus viera
 • S. Weinberg: A co buh?
 • J. Wells: Darwinismus a inteligentní plán
 • W.J. Veith: Genesis konflikt ( Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod?)
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s