KVANTOVÉ VÁKUUM A EJN SOF

Podľa A. Lindeho zo Stanfordskej Univerzity, je náš vesmír  len jedným z množstva iných vesmírov, tzv. bublín a svojou večne sa opakujúcou samoreprodukciou získava nesmrteľnosť. V každej bubline vznikajú odlišné fyzikálne zákony a podmienky. Linde hovorí, že Boh stvoril vesmír, ktorý vytvára rôzne ďalšie vesmíry všemožných druhov. Takže biblické: “Na počiatku stvoril Boh…”, by sme mali skôr prekladať “Na jednom počiatku stvoril…”. To by bol aj doslovnejší preklad hebrejského originálu. Nezdá sa to, ale názory vedy a duchovnej sféry mávajú často styčné plochy.

Kabala tiež učí o množstve iných svetov, stvorených pred tým naším a ktoré boli zničené, lebo nespĺňali Božie požiadavky.  Boli beztvaré, nakoľko žiadny z nich neprijal ešte podobu (Zohar II 176b; III 142a, 292 a,b). Nemohli obstáť, aj zato, že nebeská Dobrota ešte nezmiernila Prísnosti, lebo im chýbala rovnováha (Zohar 142a).

Tieto iné vesmíry, nazýva tradícia “edómski králi”. Zohar ich prirovnáva k iskrám vyletujúcim spod kladiva  udierajúceho na rozžeravený kov a po chvíľke zanikajúce.  Zanikli z dôvodov disharmónie medzi všeodpúšťajúcou láskou (sefira Chesed) a neúprosným súdom (sefira Din).

Zohar vysvetľuje, že každému svetu zodpovedá určitá štruktúra, avšak žiadny z nich nemal dlhé trvanie. Ako pozostatok týchto síl, vzniklo zlo, uvoľnené počas rozbitia a ich formovania v samostatné sféry tzv. Druhej strany (Sitra Achra). Spojenie štyroch svetov (Acilut, Berija, Jecira, Asija) sa rozpadlo do piatich konfigurácií, tzv. parcufim (tváre), v ktorých sa sefirot (Abravanel ich považoval za identické s Bohom a rovnakej podstaty) zoskupujú vždy iným spôsobom a z ktorých každý obsahuje nekonečný počet sefirotických štruktúr (multiverzum?) a skrytých svetov. Hmota, ktorá sa stala oblasťou démonična, utvoreného selekciou procesu emanácie 5 parcufim, dala možnosť vytvoreniu 5 úrovní duše (nefeš, ruach, nešama, chaja, jechida).

Skôr než mohol vzniknúť prvý stabilný vesmír, muselo vyváženie váh síl stĺpu sily a formy a hornej (arich anpin) a dolnej tváre (zeir anpin) dosiahnuť rovnováhu (Halevi).

Luriánska kabala učí, že prvky zla vznikli počas vesmírnej prakatastrofy, ktorá vznikla počas  formovania sa prvotných duchovných svetov. Túto prakatastrofu nazýva “rozbitím nádob” – ševirat ha-kelim. Tieto nádoby (rabi Ezra učil, že keď boli dokončené nebesá a zem, boli učinené ako nádoby) boli tvorené z o niečo hrubšieho duchovného prvku než duchovné svetlo v nich obsiahnuté a tak neboli schopné ho udržať. Táto prakatastrofa – rozbitie nádob, postihla len 7 nižších sefír (Zeir Anpin). Ich deformovaním sa svetlo stiahlo späť, no jeho zbytky ostali na črepinách (kelipot) rozbitých nádob, ako ostane olej na črepinách rozbitého pohára (V. Sadek). To je duchovné premiešanie sa dobra a zla, svetla a temnoty, ktoré ale bolo v princípe nutné pre existenciu nášho sveta. Zlo začína oddeľovaním a teda stvorením (Halevi).

Učenie o nádobách rozoberá aj kniha Bahir vo veľa svojich paragrafoch.

Po rozbití nádob všetky svety poklesli, lebo stratili svoju pôvodnú jednotu, podobne ako exil Šechiny. Iskry Božieho svetla uväznené v črepinách kelipot sú úplne vo všetkom a zmyslom ľudskej existencie je prinavracať tieto iskry na svoje pôvodné miesto, naprávať svet a následky prakatastrofy (tikun olam).

Rozbitie nádob je akousi stratou Jednoty, ktorej paralelu by sme mohli vo fyzike, či modernej vedeckej kozmológii, nájsť v tzv. narušení symetrie, kedy došlo k rozštiepeniu počiatočného unifikovaného stavu súcna v mnohosť galaxií, hviezd, planét a vo výsledku aj života, i keby len na našej planéte.

Veda pracuje s termínom KVANTOVÉ VÁKUUM, v ktorom kvantová fluktuácia zrodila zárodok, ktorý keď ochladol, prudko zväčšil objem → latentná energia v ňom ukrytá vyzrážala častice a antičastice → čo spôsobilo anihiláciu , ktorú prežila len jedna častica z jednej miliardy častíc → na čo začali vznikať nestabilné jadrá jednoduchých prvkov ako Hélium a Vodík → fotóny, v podobe gama lúčov sa zrážali s voľnými elektrónmi (biela tma), takže vesmír bol nepriehľadný, tak prekypoval fotónmi (ako keď vás ožiari reflektor prichádzajúceho auta, je to horšie než tma) → nasledoval pokles teploty a tvorba, tentoraz už stabilných atómov He  a H (stabilný vesmír) → oddeleniu hmoty a energie (vzniklo žiarenie) a vesmír sa stal priehľadný. Slovami Kabaly, podľa Daniela C. Matta, JEHÍ ÓR. A bolo vidieť.

Boh v kabale nadobúda tri kvázi podoby, v rámci akejsi nepriamej pohlavnej polarity. Osobný biblický Boh sa zjavuje v mužskom rode, jeho ženský aspekt sa nazýva Šechina a je ženského rodu, no a Ejn Sof = Boh nekonečný = Boh prejavený na úplnom počiatku = IMANENTNÝ, je rodu stredného. Daniel C. Matt stožňuje EJN SOF s Kvantovým Vákuom, ktoré kypí potenciálom, z ktorého sa rodí vesmírny zárodok ⇒ zmes virtuálnych častíc, neustále sa objavujúcich sa a miznúcich (anihilácia).

  Podľa tradície na počiatku vyhĺbila vôľa Kráľova Priehlbeň v hornej Nedotknuteľnosti a umiestnila do nej Lampu, ktorá utvorila beztvarý uzol obklopený prstencom ani bielej, ani čiernej, ani zelenej, ani červenej, ani žiadnej inej farby.

   Až potom boli uprostred Priehlbne učinené všetky farby.
     V medzere medzi pulzami výronu je ukrytý Bod nazývaný Počiatok (singularita?) a nikto nevie, čo je za týmto bodom a ON ukrýva tajomstvo  42-písmenného Mena Božieho.
     Najskrytejší potom Počiatok rozšíril do všetkých strán a utvoril si Palác  ku svojej Sláve, do neho zasadil sväté semeno , ktoré splodilo duše a pozdvihlo svet (Iz 6.13).
     Ten Palác sa nazýva Elohim a to je tajomstvo slov: “V Počiatku Stvoril Boh” (Elohim) (1M 1.1).
     Keď sa ukrytý Bod a Palác zjednotili, z Počiatku vyšlo Meno  AŠER , čiže preskupením písmen ROŠ – “hlava”. A vtedy bol horný Počiatok obklopený Svetlom Múdrosti. Vtedy sa zmenila Farba Paláca a dostal meno Dom (Bajt), i bol zabývaný zasadeným semenom.
     A keď sa Bod a Palác zjednotili v Mene ELOHIM, zo semena vyrástli výhonky. Týmto semenom boli hlásky Tóry vyjdené z Bodu ukrývajúceho tajomstvo troch bodov: chólem, šúrek a chírek. Spolu vytvárajú Hlas, ktorý sa pôvodne nazýval EHJE. Tak vzniklo ono známe EHJE AŠER EHJE ako bolo prezentované Mojžišovi  (2M 3.14).
     Béréšít( Na počiatku) znamená “Bara šit” (Stvoril šesť), pretože od jedného konca nebies k druhému, existuje šesť strán (viď. Sefer Jecira). Všetkými týmito stranami sa šíria písmenká Tóry. Spoluhlásky sú telom a samohlásky duchom.
     I žiaria všetky hlásky v jednote svetlom Tóry, ktoré svieti neustále a ožaruje celý svet…
Božský jazyk (energia) pracuje s abecedou (elementárne častice) a riadi sa božskou gramatikou (prírodné zákony) – D.C.Matt.
Preexistencia týchto svetov teda končila zánikom pre nedostatok súladu (aj mužskej a ženskej dipólovosti), pokračovala prasknutím nádob a krízou síl (G. Scholem). Po páde iskier, nič nezostalo tak ako bolo, nič nebolo tam, kde by malo byť, bytie sa ocitlo v exile s potrebou návratu (G.Scholem). Luria to vysvetľuje ako nutné oddelenie od Boha, ako keď semeno praskne a vyrastie pšenica. Bez zániku starých svetov, nemohol vzniknúť ten dnešný.
© chanah
___________________________________________________________________________
 • D.C.Matt : Bůh a Velký třesk (Volvox Globator, 1998)
 • G. Scholem: O mystické podobě božství (Malvern 2011)
 • ”   : Kabala a její symbolika (Vovox Globator 1999)
 • M. Idel: Kabala, nové pohledy (Vyšehrad 2004)
 • S. ben Halevi: Vesmír v kabale (Volvox Globator 1994)
 • kniha ZOHAR
 • kniha JECIRA
 • kniha BAHIR
 • BIBLIA, Písmo sv. Starej a Novej Zmluvy (Tranoscius 1989)
 • časopis KOZMOS 3/2014 Infácia, gravitačné vlny a multiverzum…Doc. R.Gális)
 • ”             KOZMOS 3/2014 Hráškové mozgy a utajené dimenzie; Bild der Wissenschaft)
 • ”             KOZMOS 5/2016 Čo bolo pred Big Bangom, alebo…; Scientific American 2015)
 • ”             KOZMOS 1, 2, 3 /2015  Multiverzum: ríša neznámych vesmírov; Bild der Wissenschaft)
 • ”             KOZMOS 1/2014 Existovali čierne diery pred Big Bangom? ; Universe Today; arXiv)
 • ”             KOZMOS 1/2014 Goodbye Gig Bang, hello black hole; PITP Press Release ArXiv)
 • ”             KOZMOS 1/2014 Čo bolo pred Big Bangom; Physics World)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s