KVANTOVÁ NONLOKALITA A SEDER ZEMANIM

Teória relativity tvrdí, že nič nemôže nastať v jednom okamžiku na dvoch miestach súčasne, avšak kvantová fyzika disponuje tzv. kvantovým kolapsom, ktorý môže byť nelokálny a teda vo výsledku akoby v protiklade k teórii relativity, odohrávajúci sa práve na dvoch miestach súčasne. Tento protiklad je len zdanlivý,  pretože ku kvantovému kolapsu vlny možnosti jednej časti systému  má za následok okamžitý kolaps vlny možností všetkých ostatných. Dochádza potom k diskontinuitnej  manifestácii v časopriestore a to len preto, že k tejto diskontinuite dochádza mimo priestor a čas a tým pádom preto nestojí v rozpore s teóriou relativity, v medziach maximálnej rýchlosti, ktorá je definovaná ako rýchlosť svetla.

Diskontinuita je schopnosť častice  preskočiť z jedného miesta na druhé, bez toho, aby prešla priestorom, napr. ako keď elektrón preskočí z jednej dráhy do druhej spôsobom, že v jednej zmizne a v druhej sa vzápätí objaví. Volá sa to kvantový skok.

Podobne kvantovo sa dokáže správať myseľ, keď bežný stav vedomia, ktoré nazývame egom, opustíme,  a “zvolíme” si tzv. nelokálne kozmické vedomie, kedy samého seba vnímame zjednoteného so všetkým.  Kabalisti to nazývajú termínmi “spojenie s božskou keter”, “spojenie s ajin” ako Ničotou obsahujúcou v sebe všetko, takže vlastne vo vyjadrení sa jedná o Jednotu a starí kabalisti (ako Izák z Akka, Azriel z Gerony, Dov Ber Magid z Meziřiče) učili o splynutí s Božou mysľou, kedy ego zaniká, stráca sa a objavuje sa pokora. Ajin tak zahŕňa všetky možnosti (preto sa nazýva jednotou).

Je to náznak tzv. seder zemanim (Poriadok času), nazývaný tiež Le olam va ed (navždy a večne). Nachádza sa pred adej ad, je to večnosť za večnosťou, kde čas neexistuje; minulosť, prítomnosť a budúcnosť  sa navzájom prelínajú a kde funguje kvázi hyperčas, vymykajúci sa akejkoľvek logike. Priestor vymedzený Bohu, ktorý mieni tvoriť, ale ešte nezačal. Po poznaní večnosti, už nemožno poznať nič viac. Kvázi priestor kde elektrón mizne pri kvantovom skoku, aby sa potom vynoril v druhej dráhe.

Ekvivalent možno tiež nájsť v buddhistickej ceste diamantového srdca, snažiacej sa o elimináciu ega.

Vedomie na kvantovej úrovni/na úrovni zeman sedarim, stráca ego, spája sa s Božským vedomím (kozmické vedomie) a cíti sa súčasťou všetkého. Slovami Ervina Schrödingera, vedomie predstavuje singulár, pre ktorý neexistuje plurál. Vedomie na tejto úrovni môže meniť realitu (zázraky chasidských majstrov a iných), možno tu voliť medzi chorobou a uzdravením a za pomoci kvantových skokov tak vysvetliť zázračné uzdravenia, liečbu na diaľku za pomoci modlitby, seba-liečbu, spirituálnu liečbu i liečbu východnej medicíny…V sedar zemanim načierame do zdroja a podstaty, do svojho božského ja, kedy tvoríme ako Boh, sme ako On…(,,,ja som svätý, buďte aj vy svätí…), sme Ním. Kvantová Myseľ je Božia myseľ.

© chanele

ZDROJE:

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s