DUCHOVNÉ SVETY V KABALE A VO FYZIKE

  1. Vedomie
  2. Jednoduchá charakteristika Boha
  3. Morfická rezonancia, kolektívna pamäť a Adam Kadmon
  4. SILA MODLITBY / MYŠLIENKY
  5. Duchovia /dibbuk / ibbur
  6. Rozlišovanie dobrých a zlých duchov

 

 

Reklamy